Ny mva oppgave fra 1. termin 2017

Skatteetaten har nå utarbeidet en ny mva oppgave som utvides fra 11 til 19 poster.
I hovedsak går dette på innførsel av varer og tjenester fra utlandet.Toll etaten skal ikke lenger beregne inngående avgift ved import (fortsatt toll), mva beregningen skal nå utføres av hvert selskap. Det blir nå viktig å legge med alle toll papirer (deklarasjon) slik av vi får beregnet inngående mva på import av varer og tjenester. Dere som kunder slipper nå å forskuttere mva ved import, da dette gjøres over mva oppgaven for hver termin.

 
Det gjøres også om på gebyr for sent innlevert oppgave. Satsen på kr. 250,- faller bort og det innføres et gebyr på et halvt rettsgebyr som pr dato utgjør kr 512,- pr dag.
Dette innebærer at det blir vesentlig dyrere å levere mva etter frist og vi minner om den generelle innleveringsfristen for bilag som er den 10 i påfølgende mnd etter terminslutt.
 

Sidekart

Artikkelkategorier

Kontakt oss